Zpráva o opravách věže za rok 2023

Kostel sv. Valentina

Vážení podporovatelé a dobrodinci kostela sv. Valentina. Jistě se ptáte, jak jsme postoupili při opravě věže kostela. Další krok, který se loni podařilo uskutečnit není ještě viditelný, ale my pevně doufáme, že dřevěné žaluzie, které se již podařilo zajistit a dopravit do věže, co nevidět najdou své trvalé místo ve věžních oknech, aby je bylo možné využívat jako příležitostnou rozhlednu. Náklady ve výši 130 tis. Kč budou uhrazeny z daru Biskupství ostravsko-opavského a z rozpočtu farnosti.

Jednáme také o opravě staleté podlahy na kůru, která už pomalu dosluhuje. Polovinu předpokládaných nákladů se nám podařilo zajistit ze stavebního fondu biskupství, druhou polovinu však musíme najít z vlastních zdrojů.

Rovněž ještě stále shromažďujeme prostředky pro připravované zavěšení zvonu z roku 1691.

K 29. 2. 2024 činil stav bankovního konta veřejné sbírky 88.175,54 Kč. Tímto pravidelným i příležitostným dárcům děkujeme a všem, kteří by se chtěli svým darem připojit přikládáme bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu 5606275319/0800

Děkujeme za podporu a stále platí, že je možné si příspěvek odečíst z daňového základu. Připojíte-li svou adresu, zašleme Vám počátkem příštího roku potvrzení o daru.

V posledních letech jsme se pravidelně zapojovali do Noci kostelů. Naši účast tentokrát plánujeme až v příštím roce, jelikož letos tato akce probíhá 7. 6., což těsně sousedí s Víkendem otevřených zahrad (8. – 9. 6.), ve kterém připravujeme společně se zámeckým spolkem otevření bylinkové zahrady. Více se o celé akci dočtete na www.zamek-bravantice.cz

Přejeme Vám všem krásný a radostný velikonoční čas.

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice