Noc kostelů 2023

Farnost Bravantice zve na Noc kostelů, která se koná 2. 6. 2023 v kostele sv. Valentina.

Program:

18:00 Zahájení Noci kostelů
18:05 Mše svatá s komentářem jednotlivých částí
18:45 Komentovaná prohlídka zvonu z roku 1632 (loď kostela)
19:00 Koncert Pěveckého sboru města Klimkovic
20:00 Překvápko - hudební vystoupení skautů z Bravantic
20:30 Výstup do věže za zvonem z r. 1691 (baterku s sebou)
21:00  Doznívání ve ztichlém svícemi osvětleném kostele
22:00  Závěr Noci kostelů 

Více na https://nockostelu.cz/kostel/1518/

Těšíme se na setkání.


Motto:

„Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“

Srov. Mdr 7,30

Neustále se střídá den a noc. Obecně se předpokládá, že člověk ve dne pracuje, tvoří, studuje… a v noci odpočívá, spí a nabírá sílu. Rytmus tohoto světa nám tento přirozený předpoklad často rozhazuje. Někdy pracujeme i v noci, protože pracovní zátěž je velká. To pak přináší zvýšenou únavu během dne a celý náš svět se jakoby zahalí do šedi. Aby pro nás svět nebyl šedý a nepříjemný, navraťme se, pokud to jde, k onomu obecnému předpokladu: ve dne práce a v noci spánek. Dalším vhodným nástrojem je naučit se vždycky večer uzavřít den, říkáme tomu zpytování svědomí. Znamená to nejprve se podívat na to, co se událo, jak jsem naplnil výzvy, které přišly, zda jsem k nim byl odpovědný; pak je třeba vyjádřit lítost nad tím, co se nepovedlo a co jsem zanedbal, a na další den si vymezit předsevzetí jak jednat dál. Třetí výzvou je, abychom se učili průběžně odpouštět a za odpuštění prosit. Apoštol Pavel píše: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce“ (Ef 4,26).  Poznání sebe sama, které je plodem zpytování svědomí, je cestou k moudrosti. Moudrost pak přináší sílu pro všední den. Svět pak bude barevný tak, jak ve skutečnosti je.

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání

 

Noc kostelů

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice