Pouť ke cti svatého Valentina 2022

Záznam mše svaté

13. února 2022 mše sv. v 10.30 h, hlavní celebrant P. ThLic. Petr Rak, koncelebrant P. Mgr. Pawel Petr Kukiola.
Zpěvem doprovází schola z Bravantic.


Fotogalerie


Pozvánka

Pozvánka na pouť

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice