Kostel sv. Valentina

Kostel sv. Valentina v Bravanticích patří k nejstarším v okolí.

Kostel sv. Valentina v Bravanticích je v majetku Římskokatolické církve. Je farním kostelem farnosti Bravantice (od roku 2005 spravována z farnosti Olbramice), děkanátu Bílovec, diecéze ostravsko-opavské. Nachází se v centru obce. V blízkosti stojí farní budova. Okolo kostela se nacházejí další památky, např. sousoší nebo Bravantický zámek.

Kostel sv. Valentina byl zapsán do seznamu kulturních památek před rokem 1988.

Související články

 • Rekonstrukce zvonové stolice a zpráva o stavu veřejné sbírky v r. 2021

  Rekonstrukce zvonové stolice a zpráva o stavu veřejné sbírky v r. 2021

  Vzhledem k tomu, že v r. 2020 nebylo možné uskutečnit rekonstrukci zvonové stolice, připravujeme její realizaci až letos na podzim. Dřevo je nakoupeno, ošetřeno a připravuje se k osazení do věže.

  Celý článek

 • Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích za r. 2019

  Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích za r. 2019

  V roce 2019 byla na provedenou repliku tesařské konstrukce věže položena nová krytina z Cu plechu, osazena replika kříže a makovice, vč. zlacení a namontován hromosvod. Do makovice byly uloženy staré i nové mince, kopie historických listin a nově také zprávy o současném stavu obce i farnosti Bravantice. Po provedených opravách bylo demontováno lešení kolem kostela.

  Celý článek

 • Veřejná sbírka na opravu kostela

  Veřejná sbírka na opravu kostela

  Obec Bravantice na základě usnesení zastupitelstva S/04/06 ze dne 8. 4. 2019 a osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky č.j. MSK 60584/2019 ze dne 29. 4. 2019 vyhlašuje veřejnou sbírku na opravu kostela v Bravanticích.

  Celý článek

 • Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích

  Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích

  Farní inventář z r. 1911 uvádí, že současná staba kostela byla postavena patrně v letech 1623-1632 na místě, kde již dříve stál kostel mnohem starší. Rok 1632 však můžeme již s jistotou doložit podle zvonu, který spolu se svou rodinou daroval majitel panství pan Mikuláš Rohr z Kamene, Stinavy a Meziboří a který je dosud umístěn ve věži. Druhý zvon byl pořízen r. 1691 na náklady obce Bravantice.

  Celý článek

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice