Veřejná sbírka

Obec Bravantice na základě usnesení zastupitelstva S/04/06 ze dne 8. 4. 2019 a osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky č.j. MSK 60584/2019 ze dne 29. 4. 2019

vyhlašuje

veřejnou sbírku na opravu kostela v Bravanticích.

Období: od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou.
Místo konání sbírky: Česká republika
Příspěvek je možné poskytnout následujícími způsoby:

  • převodem na zvláštní bankovní účet 5606275319/0800, vedený u České spořitelny, a. s.
  • složením hotovosti do zapečetěné pokladničky na Obecním úřadě.

Pro ty, kteří si budou chtít částku odečíst od základu daně, je připraveno potvrzení o poskytnutí finančního daru, které je určeno nejen pro fyzické osoby, ale také pro různé firmy, organizace a spolky.

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice