Rekonstrukce zvonové stolice a zpráva o stavu veřejné sbírky v r. 2021

Připravené dřevo

Vzhledem k tomu, že v r. 2020 nebylo možné uskutečnit rekonstrukci zvonové stolice, připravujeme její realizaci až letos na podzim. Dřevo je nakoupeno, ošetřeno a připravuje se k osazení do věže. Zvony, kterým pro svou cennost a věk konkuruje jen málo podobných v širokém okolí, budou sneseny, očištěny a mladší z nich (1691) bude zavěšen zpět do věže. Jeho starší „kolega“ (1632) zůstane umístěn v kostele tak, aby byl bezbariérově přístupný veřejnosti, a to z toho důvodu, že oprava, kterou by jeho znovuoživení vyžadovalo, by byla velmi finančně náročná. Ve věži ale bude i nadále zachováno místo pro dva zvony.

Pro financování této opravy budou využity příspěvky z Biskupství ostravsko-opavského, z dotačních programů Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury, vlastní finanční prostředky farnosti a také dary od občanů.

V této souvislosti dovolte, abychom vás informovali o stavu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Valentina. Od jejího zahájení dne 1. 6. 2019 se ke dni 2. 6. 2021 podařilo shromáždit 79.376,44 Kč, z toho 75.000 Kč bude vyčleněno na letošní etapu – zvonovou stolici. Všem dárcům místním, přespolním i zahraničním srdečně děkujeme. Vaší podpory si velmi vážíme.

Jelikož ke zpřístupnění věže chybí ještě oprava pater a schodiště, naše prosba o vaši podporu nekončí. I nadále je možné přispívat na účet zřízený pro tento účel u České spořitelny a. s., č. 5606275319/0800. Pro ty, kteří si budou chtít částku odečíst od základu daně, je připravena darovací smlouva. Bližší informace podá p. Mgr. Věra Šustková, tel. 724 216 416.

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice