Noc kostelů 2022

Farnost Bravantice a skauti Bravantice zvou na Noc kostelů, která se koná 10. 6. 2022 od 18 h v kostele sv. Valentina.

Po mši svaté s komentářem následuje koncert pěveckého sboru ze Spálova, na kytaru zahraje Štěpán Meluch z Bravantic, skauti si připravili muzikál o sv. Valentinovi. Na závěr se můžete těšit na komentovanou prohlídku a povídání o zvonech, proto si sebou přineste také zvoneček.

Těšíme se na setkání.

Noc kostelů


Motto:

„Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Srov. Ž 42,9

Znělka

 

Více informací na webu Noc kostelů ...

Noc kostelů 2022

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice