Akce a novinky

Aktuální informace z farnosti - pozvánky na akce, fotogalerie a důležité události.

Reportáž o zvonech v bravantickém kostele

Dnes byla odvysílána první část ze série reportáži o bravantickém kostele a zámku.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/ostrava/8/2022-06-27
Pořad Dobré dopoledne, čas 9.12 - 9.18 h

 

 • Pozvánka na duchovní obnovu pro manžele

  Pozvánka na duchovní obnovu pro manžele

  Bližší informace a přihlášky: 731 625 617, jdostalova@prorodiny.cz

  Více informací na: www.prorodiny.cz

 • Pozvánka na Pouť ke cti svatého Valentina

  Pozvánka na Pouť ke cti svatého Valentina

  Farní společenství v Bravanticích Vás srdečně zve na Pouť ce cti svatého Valentina - 12. února 2023 mše sv. v 10.30 h
  Hlavní celebrant: P. Lumír Tkáč.
  Zpěvem doprovodí schola z Bravantic.

  Celý článek

 • Tříkrálová sbírka

  Tříkrálová sbírka

  Tříkrálová sbírka proběhne v Bravanticích v sobotu 7. ledna 2023 od 9 hodin.

  V případě, že Vás nezastihneme a chtěli byste přispět, je možné zaslat darovaný obnos na účet 66008822/0800, VS 777 nebo dárcovskou SMSkou

  Více informací na: www.trikralovasbirka.cz

 • Setkání u jesliček

  Setkání u jesliček

  Farnost a skauti zvou do kostela sv. Valentina v Bravanticích na Setkání u jesliček 26. 12. 2022 v 15.30 - 16.30 h.

  Přejeme požehnané Vánoce a těšíme se na setkání.

 • Betlémské světlo

  Betlémské světlo

  V kostele sv. Valentina Bravantice. Přinášíme vám Betlémské světlo. Přijďte se svíčkou a nechte si jím prosvítit vaše domovy.

  23. prosince 2022 16:00 - 17:00
  24. prosince 2022 14:30 - 14:45

 • Pozvánka na dožínky

  Pozvánka na dožínky

  Farnost Bravantice zve všechny srdečně na dožínkovou slavnost, která se uskuteční v neděli 25. 9. 2022.

  Za úrodu poděkujeme při mši svaté, která začíná v 10.30 hodin a po ní následuje setkání a pohoštění na farním dvoře.

  Těšíme se na Vaši účast.

 • Pozvánka na duchovní obnovu pro manžele

  Pozvánka na duchovní obnovu pro manžele

  Zveme Vás na duchovní obnovu pro manželské páry s přednášejícím o. Bohuslavem Novákem. Přijďte mezi nás do společenství 24. září odpoledne do Orlovny v Loučce.

  Více informací a registrace

 • Hlasujte do 30. 5. 2022

  Hlasujte do 30. 5. 2022

  „Žijete pro památky? Já teda jo.“ Právě to říká oblíbený český herec Tomáš Hanák ve videu, které natočil na podporu projektu MÁME VYBRÁNO. Vyzývá tak k hlasování v soutěži veřejných sbírek, které se zaměřují na obnovu kulturního dědictví. Mrkněte na video a podpořte také sbírku svého srdce.

  Hlasovat můžete na stránce www.mamevybrano.cz/soutez.

  153 – Bravantice: Oprava kostela
  154 – Bravantice: Revitalizace areálu zámku

  Přímý odkaz na hlasovací formulář, jako číslo sbírky použijte 153 pro kostel nebo 154 pro zámek.

 • Modlitba za volbu diecézního biskupa

  Bože, Dobrý pastýři,
  svěřujeme ti jmenování nového ostravsko-opavského diecézního biskupa a prosíme:
  veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
  Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.
  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

  S církevním schválením Biskupství ostravsko-opavského čj. 2022/4885 ze dne 4. 4. 2022

 • Cyklistický okruh Kolem osmnáctého poledníku

  Cyklistický okruh Kolem osmnáctého poledníku

  Kolem 18. poledníku (pdf, 6,4 MB)

  Trasa začíná i končí v Bílovci. Stoupání do Tísku a Čavisova odhalí pěkné výhledy na Moravskoslezské Beskydy a do Ostravské pánve. Vede po asfaltových silnicích a zpevněných lesních cestách. Na trase můžete navštívit dva zámky a několik restaurací.

  V lesních úsecích jsou umístěny turistické přístřešky.

  Bílovec – Tísek – Pustá Polom – Budišovice – Čavisov – Mezihoří – Klimkovice – Bravantice – V. Albrechtice (47 km)

  Přejeme pěkné zážitky!

 • Pozvánka na Pouť ke cti svatého Valentina

  Pozvánka na Pouť ke cti svatého Valentina

  Farní společenství v Bravanticích Vás srdečně zve na Pouť ce cti svatého Valentina - 13. února 2022 mše sv. v 10.30 h
  Hlavní celebrant P. ThLic. Petr Rak, koncelebrant P. Mgr. Pawel Petr Kukiola.
  Zpěvem doprovází schola z Bravantic.

  Celý článek

 • Rekonstrukce zvonové stolice a zpráva o stavu veřejné sbírky v r. 2021

  Rekonstrukce zvonové stolice a zpráva o stavu veřejné sbírky v r. 2021

  Vzhledem k tomu, že v r. 2020 nebylo možné uskutečnit rekonstrukci zvonové stolice, připravujeme její realizaci až letos na podzim. Dřevo je nakoupeno, ošetřeno a připravuje se k osazení do věže.

  Celý článek

 • Pouť ke cti svatého Valentina 2021

  14. února se v Bravanticích už více než 200 let každoročně slaví Valentinská pouť. Z pamětní knihy německých rodáků se dozvídáme, že pouť ke cti sv. Valentina, patrona nemocných, slabých a na duši sklíčených byla známa široko daleko. V té době se podobaly Bravantice hojně navštěvovaným poutním místům.

  Oslavy v kostele začaly v den světcova svátku, 14. února, takzvanou „malou poutí“ a končily o týden později, 21. února. O neděli mezi těmito dvěma termíny se podle staré tradice a zvyků slavila „velká pouť“. Nebylo domácnosti, která by nebyla poctěna návštěvou přespolních příbuzných a známých, kteří sem přicházeli, aby si vyprosili zdraví a úspěchy v nadcházejícím roce. Nikdo si nechtěl nechat ujít vybrané pochoutky a radovánky, které se tu nabízely, neboť v tuto dobu se všude konaly zabíjačky, a tak bylo možné ochutnat výborné zapečené klobásky, šunky a zabíjačkové výrobky všech možných druhů. K tomu nesměly chybět jako výslužky na cestu výborné bravantické pouťové koláčky, na kterých se nešetřilo máslem ani jinými ingrediencemi.

  Celý článek

 • Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích za r. 2019

  Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích za r. 2019

  V roce 2019 byla na provedenou repliku tesařské konstrukce věže položena nová krytina z Cu plechu, osazena replika kříže a makovice, vč. zlacení a namontován hromosvod. Do makovice byly uloženy staré i nové mince, kopie historických listin a nově také zprávy o současném stavu obce i farnosti Bravantice. Po provedených opravách bylo demontováno lešení kolem kostela.

  Celý článek

 • Veřejná sbírka na opravu kostela

  Veřejná sbírka na opravu kostela

  Obec Bravantice na základě usnesení zastupitelstva S/04/06 ze dne 8. 4. 2019 a osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky č.j. MSK 60584/2019 ze dne 29. 4. 2019 vyhlašuje veřejnou sbírku na opravu kostela v Bravanticích.

  Celý článek

 • Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích

  Zpráva o opravě střechy věže kostela sv. Valentina v Bravanticích

  Farní inventář z r. 1911 uvádí, že současná staba kostela byla postavena patrně v letech 1623-1632 na místě, kde již dříve stál kostel mnohem starší. Rok 1632 však můžeme již s jistotou doložit podle zvonu, který spolu se svou rodinou daroval majitel panství pan Mikuláš Rohr z Kamene, Stinavy a Meziboří a který je dosud umístěn ve věži. Druhý zvon byl pořízen r. 1691 na náklady obce Bravantice.

  Celý článek

O farnosti Bravantice

Římskokatolická farnost Bravantice
Kostel sv. Valentina
Mše sv: neděle 8.00 h

Správce farnosti

P. Mgr. Pawel Petr Kukiola

Hlavní 49,
742 83 Olbramice